Opravná malta uvedená v seznamu BASt
Pro mosty a inženýrské stavby dle ZTV-Ing. a předpisů LAU (záchytné vany).
CE dle 1504, třída R4 > 45 N/mm2.
Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a vysoká odolnost proti
karbonataci.
Tloušťka vrstvy: 10–50 mm v jednom aplikačním kroku.
Pochůzná a přepracovatelná po 1 dni, plně zatížitelná po 3 dnech.