Ochrana proti korozi a adhezní můstek uvedený v seznamu BASt
Ochrana proti korozi pro mosty a inženýrské stavby dle ZTV-Ing.
Čerstvá opravná malta se aplikuje do čerstvého adhezního můstku.
Certifikováno dle 1504-7.
Aplikace antikorozní vrstvy: 2 vrstvy, každá o tloušťce 1 mm.
Doba schnutí: 30–90 minut (matně vlhký povrch).
Ruční aplikace opravné malty po 2 hodinách, strojní aplikace opravné malty po 8 hodinách.