Opravy betonu

Oprava stěn

PCI nabízí jednoduché a ověřené produkty pro opravu jak statických poruch, tak i pohledových poškození stěn. Opravy lze provést rychle a spolehlivě. Skupina produktů PCI Nanocret® zahrnuje produkty pro klasickou sanaci betonu podle normy EN 1504. Kromě ručně prováděných oprav na malých plochách je možné provádět i opravy větších vylomení betonu.
Poškozený/nesoudržný beton se odstraní a zkorodovaná výztuž se oddělí od nepoškozeného betonu do hloubky cca 20 mm. Uvolněná armovací ocel, popř. uvolněná výztuž se zbaví koroze (příprava SA 2 dle normy EN ISO 8501-1, ev. SA 2,5 dle normy ČSN EN 1504-7).

Povrchová ochrana

Účinnou metodou, jak zlepšit trvanlivost betonových stavebních dílců, je zamezení průniku vody a škodlivých plynů. Systémy pro povrchovou ochranu tak nejen dotvářejí barevný vzhled povrchu, ale především zabraňují průniku CO2, a tím eliminují karbonataci betonu. Norma DIN EN 1504-2 rozlišuje impregnaci, uzavírání povrchu a nátěr. Ať zvolí stavebník jakoukoli variantu, může mu PCI nabídnout vhodný nátěrový systém ve všech běžných fasádových barvách.

Vylomení betonu na sloupech, podpěrách a pilířích

Ulomené hrany na sloupech a pilířích nepředstavují jen estetický problém. V závislosti na velikosti nebo hloubce vylomení může být poškozena i uvnitř ležící výztuž, což může negativně ovlivnit stabilitu.
Pro tento typ oprav jsou vhodné zvláště naše vysokopevnostní opravné malty PCI Nanocret®, certifikované dle EN 1504-3. Oprava může být provedena rychle a produkty jsou snadno zpracovatelné.
Poškozený/nesoudržný beton se odstraní a zkorodovaná výztuž se oddělí od nepoškozeného betonu do hloubky cca 20 mm. Uvolněná armovací ocel, popř. uvolněná výztuž se zbaví koroze (příprava SA 2 dle normy EN ISO 8501-1, ev. SA 2,5 dle normy ČSN EN 1504-7).

Lokální a kosmetické opravy v interiéru a exteriéru

Lokální a kosmetické opravy v interiéru a exteriéru

Často jsou zapotřebí pouze menší estetické úpravy betonových stavebních dílců. Je například potřeba znovu vyrovnat ostré rohy a hrany, zajistit bezpečnost nebo pouze zlepšit vzhled. Díky rychle tvrdnoucím produktům PCI Polyfix® nebo PCI Repafix® mohou být tyto opravy provedeny ve velmi krátké době, aniž by bylo nutné přerušit provoz v budově.

Pevná nebo pružná injektáž trhlin na stěnách/podlahách

Betonová stavební díla a potěry jsou během svého životního cyklu vystaveny různým druhům zatížení. Následkem mohou být statické trhliny, které vznikají např. sedáním stavebních dílců. Tato poškození lze natrvalo odstranit cílenou injektáží.