Malta uvedená v seznamu BASt
Adhezní můstek pro PCI Peciment® 50 dle ZTV-Ing.
Vysoká kontaktní pevnost, pro vytvoření spojení mezi PCI Peciment® a betonem bez vytváření dutin.
Aplikace čerstvý do čerstvého.